تست فروشگاه هامیا لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
دستمال کاغذی نایلونی تنو 250برگ 2لایه بسته 8 عددی دستمال کاغذی نایلونی تنو 250برگ 2لایه بسته 8 عددی 35000 35000
دستمال کاغذی حوله ای پاپیا 4 لایه 6 عددی دستمال کاغذی حوله ای پاپیا 4 لایه 6 عددی 35000 35000
دستمال حوله ای کاغذی پاپیا 4 لایه 4 عددی دستمال حوله ای کاغذی پاپیا 4 لایه 4 عددی 35000 22000
دستمال توالت رولی تنو 3 لایه 16 عددی دستمال توالت رولی تنو 3 لایه 16 عددی 35000 35000
دستمال توالت رولی تنو 3 لایه 12 عددی دستمال توالت رولی تنو 3 لایه 12 عددی 35000 35000
دستمال توالت رولی تنو 3 لایه 4 عددی دستمال توالت رولی تنو 3 لایه 4 عددی 35000 16000
دستمال توالت رولی تنو 3 لایه 2 عددی دستمال توالت رولی تنو 3 لایه 2 عددی 35000 35000
دستمال توالت رولی پاپیا 4 لایه 12 عددی دستمال توالت رولی پاپیا 4 لایه 12 عددی 35000 35000
دستمال توالت رولی پاپیا 5 لایه 6 عددی دستمال توالت رولی پاپیا 5 لایه 6 عددی 35000 35000
دستمال توالت پاپیا 4 لایه 2 عددی دستمال توالت پاپیا 4 لایه 2 عددی 35000 10000